Reading Order

Jak czytać Świat Dysku

Świat Dysku wielkim uniwersum. Składa się ze znacznej ilości książek, których nie da się czytać w jednej serii. Dla tego dzieli się go na kilka cyklów. Są to:

1. Cykl o Rincewindzie

2. Cykl o Wiedźmach

3. Cykl o Śmierci

4. Cykl o Straży Miejskiej

5. Cykl o Tiffany Aching

6. Cykl o Moiście von Lipwigu

7. Cykl o Nauce Świata Dysku

Są również powieści spoza cyklów.